Termes i condicions

ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS SERAN D’APLICACIÓ RESPECTE AQUELLS MEMBRES DEL PROGRAMA PRIVILEGE QUE VISITIN LA BOUTIQUE ASICS.

1. Al visitar la boutique Asics de La Roca Village durant les dates de vigència de la present promoció, i per una compra superior a 100€, es regalarà 1 dorsal per a la Zurich Marató de Barcelona (18 dorsals disponibles).

2. Per poder rebre el regal, és necessari ser membre del programa Privilege.

3. Promoció vàlida des del 19/02/2019 fins al 25/02/2019 (ambdós dies inclosos).

4. Per obtenir s'ha de realitzar una compra a la boutique Asics, com a mínim de 100€. Els 18 primers clients en realitzar-la obtindràn els dorsals.

5. Oferta no acumulable amb altres promocions.

6. La oferta consiteix en un dorsal per a la Zurich Marató de Barcelona. A la mateixa boutique es farà la entrega del codi que permet fer la inscrpició gratuita.

7. No és possible cambiar el regal por un descompte addicional ni per valor monetari. 

8. El client coneix i accepta que: 
8.1 Value Retail Management Spain, S.L.U., possibles filials i/o companyies associades amb el propietari de La Roca Village (“VR”) no responen dels preus que les botigues “outlet” anunciïn o dels preus en que cada moment venguin els seus productes; 
8.2 VR únicament informa de la actual promoció que aplicarà a les boutiques de La Roca Village, segons allò descrit anteriorment. Al respecte, VR actua sempre com “agent” de les botigues “outlet” i el codi Privilege de descompte no creen relació contractual alguna entre VR i el client en relació al descompte ofert en el codi Privilege o qualsevol altre tipologia; 
8.3 VR no dóna garanties respecte als productes (incloent sense limitació la qualitat dels mateixos) que el client adquireix mitjançant la present promoció així com dels regals o promocions a les botigues “outlet”.

9. Pel simple fet de rebre un regal, el client entén que accepta i que es podrà publicar el seu nom i una fotografia seva presa en el moment de la recollida del seu premi a La Roca Village, tant a la pàgina web www.larocavillage.com com a les xarxes socials en les que estigui activa Value Retail i, en concret, Facebook, Twitter i Instagram.

10. No podran participar de la present promoció els socis, directius, empleats de VR ni de les demès empreses del grup de societats que apliquin el concepte de The Bicester Village Shopping Collection, les agències implicades en la promoció, proveïdors, col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en la elaboració de la mateixa, així com tampoc cap dels fills o familiars directes de tots els esmenats.

Si, per qualsevol motiu, obtingués els regal una de les persones llistades al paràgraf anterior, VR podrà retirar el regal corresponent, per no complir un dels requisits de la participació.

11. En compliment d’allò establert a la legislació vigent, en el cas de que sigui acceptable, VR realitzarà la retenció e ingrés a compte corresponent al Impost sobre la Renta de les Persones Físiques als beneficiaris del premi, y declararà el regal entregat en els models tributaris corresponents.

12.Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L’incompliment de qualsevol dels presents termes i condicions per part del participant, determinarà la immediata retirada del regal.

Els participants y VR accepten que qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució d’aquestes bases, quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona Captial.