Termes i condicions

Regal d’1 entrada doble per al gaudí exhibition center (50 entrades disponibles)

ELS TERMES I LES CONDICIONS SEGÜENTS SÓN APLICABLES A LES COMPRES DE PRODUCTES FETES EN QUALSEVOL BOUTIQUE DE LA ROCA VILLAGE

 1. El patrocinador és Value Retail Management Spain, S.L., amb NIF B-60689486 (d’ara endavant, el «patrocinador» o La Roca Village, indistintament), entitat que gestiona, entre d’altres, La Roca Village. Es pot contactar amb el patrocinador al seu domicili social a La Roca Village, La Roca del Vallès, CP 08430 (Barcelona).
 1. El patrocinador detalla a continuació les bases reguladores de la promoció (les «bases») adreçada als membres del nostre programa de fidelització, d’àmbit nacional (incloent-hi les Illes Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla), en el qual s’entregaran cinquanta (50) entrades dobles per al Gaudí Exhibition Center a les cinquanta (50) primeres persones que compleixin els requisits que s’estableixen en aquests termes i condicions.
 1. En fer compres a qualsevol boutique de La Roca Village per un valor de 200 € o més durant el període de vigència d’aquesta promoció es rebrà de regal una entrada doble per al Gaudí Exhibition Center (50 entrades dobles disponibles).Queden excloses de la promoció les compres fetes en bars i restaurants de La Roca Village.
 1. Per poder rebre el regal és necessari ser membre del programa Privilege.
 1. La promoció és vàlida per a les compres fetes i els codis escanejats entre el 26/02/2018 i l’11/03/2018 (tots dos dies inclosos).
 1. Per obtenir el regal cal mostrar els tiquets de compra i escanejar el codi Privilege al Centre d’Informació Turística.En aquell moment, i sempre que es compleixin tots els requisits que s’estableixen en aquestes bases, es farà entrega d’una entrada doble. A l’efecte d’aclariment, els tiquets de les compres s’han d’haver fet durant el període de vigència d’aquesta promoció i els tiquets han de sumar una quantitat igual o superior als 200 €.
 1. El regal consisteix en una entrada doble per al Gaudí Exhibition Center, vàlida fins al 31 de desembre de 2018. Aquestes entrades s’han de mostrar al taulell del Museu Diocesà de Barcelona.
 1. L’oferta no és acumulable a altres promocions.
 1. Cada participant pot obtenir una entrada doble. La participació reiterada en aquesta promoció no dona dret a obtenir més d’una entrada doble.
 1. No es pot bescanviar el regal per un descompte addicional ni per valor monetari.El regal no dona dret en cap moment al trasllat a La Roca Village des del lloc d’origen del guanyador.
 1. El client coneix i accepta que:

11.1 Value Retail Management Spain, S.L., les possibles filials o companyies i, també, el propietari de La Roca Village i Las Rozas Village (VR) no responen dels preus o ofertes que les botigues outlet anunciïn o dels preus als quals venguin els seus productes en cada moment.

11.2 VR només informa d’aquesta promoció que aplicarà a les boutiques de La Roca Village, segons el que s’ha descrit més amunt. En aquest sentit, VR actua sempre com a «agent» de les botigues outlet i la pertinença al programa Privilege no crea cap relació entre VR i el client respecte a cap promoció o descompte que ofereixin les botigues outlet ni de qualsevol altra manera.

11.3 VR no dóna garanties respecte als productes (inclosa, sense limitació, la qualitat d’aquests productes) que el client adquireix, ni tampoc dels regals o promocions que ofereixin les botigues outlet.

12. Pel simple fet de rebre el regal, el client entén i accepta que es pot publicar el seu nom i una fotografia seva presa en el moment de recollir el seu premi a La Roca Village, tant a la pàgina web www.larocavillage.com com a les xarxes socials en què estigui activa Value Retail i, en particular, Facebook, Twitter i Instagram.

 1. No poden participar en aquesta promoció els socis, els directius i els empleats de VR ni de les altres empreses del grup de societats que apliquen el concepte de The Bicester Village Shopping Collection, les agències implicades en la promoció, els proveïdors i els col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en l’elaboració de la promoció, ni tampoc els fills i els familiars directes de totes aquestes persones.

Si, per qualsevol motiu, surt guanyadora una persona inclosa en la llista del paràgraf anterior, VR li pot retirar el regal corresponent, pel fet de no complir els requisits de participació.

 1. Mitjançant la participació en aquesta promoció, tots els participants accedeixen a l’ús de les seves dades personals per part del patrocinador, a l’efecte de dur a terme aquesta promoció i per a qualsevol altra finalitat a la qual el participant hagi accedit.
 1. En compliment del que s’estableix a la legislació vigent, en cas que sigui aplicable, VR farà la retenció, i l’ingrés a compte corresponent, de l’impost sobre la renda de les persones físiques als beneficiaris del premi, i declararà el regal entregat en els models tributaris corresponents.
 1. Aquestes bases es regeixen per la llei espanyola. L’incompliment de qualsevol d’aquests termes i condicions per part del participant en determina l’eliminació immediata.

Els participants i VR accepten que qualssevol controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o l’execució d’aquestes bases queden sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.


 

Top
X

Fem servir galetes pròpies i de tercers per assegurar la funcionalitat òptima del nostre web, recopilar dades estadístiques i proporcionar-vos publicitat. Feu clic a l'"X" per confirmar que esteu conforme amb l'ús que fem de les cookies. En cas contrari, feu clic aquí per modificar la configuració.