Termes i condicions pack de Rituals

ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS SERAN D’APLICACIÓ RESPECTE A LES COMPRES REALITZADES A LES BOUTIQUES DE LA ROCA VILLAGE.

 1. Per a poder rebre el pack de Rituals, és necessari haver realitzat compres acumulades per un valor igual o superior a 1.000€, escanejant el codi Privilege en les boutiques participants de la Roca Village.
 2. El premi consisteix d'un pack petit de Rituals, model Happy Buddha o Hammam, segons disponibilitat.
 3. La promoció serà vàlida fins al 31/12/2019.
 4. Oferta no acumulable a d’altres promocions.
 5. Es podrà redimir la promoció una vegada es rebi el correu electrònic indicant el premi.
 6. Únicament es podrà obtenir 1 pack de Rituals per persona.
 7. Les boutiques Bimba y Lola, Bulgari, FCB Official Store, Michael Kors, Moncler, Polo Ralph Lauren Men, Polo Ralph Lauren Women, Polo Ralph Lauren Children, Tod’s i Prada queden excloses d'aquesta promoció, per no disposar de dispositiu d'escaneig, per la qual cosa les compres en aquestes boutiques no comptabilitzaran a l'efecte de la present promoció.
 8. El client coneix i accepta que: 
  8.1 Value Retail Management Spain, S.L.U., possibles filials i/o companyies associades amb el propietari de La Roca Village (“VR”) no responen dels preus que les botigues “outlet” anunciïn o dels preus en que cada moment venguin els seus productes; 
  8.2 Value Retail actua sempre com “agent” de les botigues “outlet” i el codi Privilege de descompte no creen relació contractual alguna entre VR i el client en relació al descompte ofert en el codi Privilege o qualsevol altre tipologia; 
  8.3 Value Retail no dóna garanties respecte als productes (incloent sense limitació la qualitat dels mateixos) que el client adquireix mitjançant la present promoció així com dels regals o promocions a les botigues “outlet”.
  8.4 El client no tindrà dret, i renuncia a fer qualsevol reclamació contra VR en cas de que la botiga “outlet” no accepti un cupó de descompte en la seva totalitat o en part, i l`únic recurs que tindrà el client en tal situació és reclamar únicament a la corresponent botiga “outlet”
 9. Addicionalment a les presents condicions, seran d’aplicació a les compres efectuades per la aplicació de la promoció aquí descrita, els termes i condicions de venta de les botigues “outlet”.
 10. No podran participar al sorteig els socis, directius, empleats del Village ni de les demès empreses del grup de societats que apliquen al concepte de The Bicester Village Shopping Collection, les agències implicades a la promoció, proveïdors, col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en la elaboració de la mateixa, així com tampoc els fills y familiars directes de tots aquests. Si per qualsevol motiu, resultés guanyadora una persona llistada en el paràgraf anterior, Value Retail podrà retirar-li el corresponent premi per no complir amb els requisits de participació.
 11. En compliment a allò establert en la legislació vigent, en el cas que sigui aplicable, Value Retail realitzarà la retenció i ingrés al compte corresponent al Impost sobre la Renta de les Persones Físiques als beneficiaris del premi, i declararà els premis atorgats en els models tributaris corresponents.
 12. Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L’incompliment de qualsevol de les Bases per part del participant determinarà la seva eliminació immediata del concurs. Els participants i Value Retail, accepten que qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució d’aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona Capital.