VIP Card de La Roca Village

ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS SERAN D’APLICACIÓ RESPECTE DE LES COMPRES DE PRODUCTES REALITZADES A LA BOTIGA “OUTLET” EN LA QUAL S’UTILITZI LA TARGETA VIP:
1. La Targeta VIP només podrà ser utilitzada a La Roca Village. Vàlida fins al 30 d'abril de 2017
2. La Targeta VIP haurà de presentar-se en el moment de realitzar la compra per a que sigui efectuat el descompte, i no podrà ser aplicat a compres anteriors.
3. La Targeta VIP no serà vàlida durant les campanyes promocionals.
4. La Targeta VIP no serà acumulable a altres ofertes.
5. L’ús de la targeta VIP queda limitat a una per família.
6. La Targeta VIP no té valor monetari.
7. Els descomptes oferts seran d’aplicació sobre els preus de la botiga “outlet”, abans de qualsevol impost, taxa o tribut o qualsevol altre anàleg.
8. El client coneix i accepta que:
8.1 Value Retail Management Spain, S.L., possibles filials i/o companyies associades amb el propietari de La Roca Village (“VR”) no responen dels preus que les botigues “outlet” anunciïn o dels preus en que cada moment venguin els seus productes;
8.2 VR actua sempre com “agent” de les botigues “outlet” i la targeta VIP de descompte no creen relació contractual alguna entre VR i el client en relació al descompte ofert en la targeta VIP o qualsevol altre tipologia; 
8.3 VR no dóna garanties respecte als productes (incloent sense limitació la qualitat dels mateixos) que el client adquireix mitjançant la targeta VIP de descompte a les botigues “outlet”;
8.4 El client no tindrà dret, i renuncia a fer qualsevol reclamació contra VR en cas de que la botiga “outlet” no accepti un cupó de descompte en la seva totalitat o en part, i l`únic recurs que tindrà el client en tal situació és reclamar únicament a la corresponent botiga “outlet”; i
8.5 El client no tindrà dret, i renuncia a instar qualsevol reclamació en cas de mort, dany o pèrdua (personal o material) soferta per el client o terceres persones com a conseqüència de la utilització per el client del cupó descompte.
9. Addicionalment a les presents condicions, seran d’aplicació a les compres efectuades mitjançant la utilització de la targeta VIP, els termes i condicions de venda de les botigues “outlet”.
10. El client indemnitzarà a VR, així com als directius i treballadors de les companyies, i els exonerarà de responsabilitat davant qualsevol acció, reclamació, danys, pèrdues i costos que hagués patit VR i/o directius i treballadors de les companyies com a resultat de qualsevol acció o reclamació efectuada per algun client que estigués en desacord amb els reconeixements, acords i renuncies efectuades per l’esmentat client.

COMPRA MÍNIMA
BALDININI: Consultar l’import a la boutique
GUCCI: Consultar l’import a la boutique
MAX MARA: 150€
POLO RALPH LAUREN: 90€
VERSACE: 150€
PASARELA: 5% de descompte

Top